Geef je voorkeur bij zeven tegengestelde opvattingen

     
  • geen van deze opvattingen is goed of fout
  • het gaat om jouw voorkeur in de dagelijkse praktijk
Geef je antwoorden snel - spontaan - zonder na te denken

Gemeenschappelijk belang
Individueel belang
Geborgenheid
Verandering
Gefocussed
Relativerend
Sociaal
Individueel
Bedachtzaam
Spontaan
Geweld
Geweldloos
Bedreigende wereld
Veilige wereld

JOUW SCORE IS:

Sterke Keuzes   
   Zwakke Keuzes

Wil je meer weten over jouw score, ga dan naar informatie

Bewust Maken

Je kent nu je score; daarmee hebt je een indicatie van jouw eigen kwetsbaarheid

Kun je hieraan iets doen?

Ja, maar niet snel en simpel.
Groepsfanatisme is vaak een onbewust of halfbewust proces. Het gaat grotendeels via je onderbuik.
Je kunt je weerbaarheid vergroten door fanatisme iets meer een zaak van je hoofd en minder van je onderbuik te maken.

Dat lukt als je beter begrijpt (met je hoofd) hoe het werkt

Wat maakt je kwetsbaar voor groepsfanatisme?

Meer weten?

Kenmerken van groepsfanatisme

Meer weten?

Hoe werkt de test

Meer weten?

Een mens doet vooral wat goed is voor de groep

Gericht op gemeenschappelijkheid, optimistisch; mijn mensbeeld is: de mens is in principe sociaal en welwillend van aard en heeft het beste voor met anderen; als je een mens alle ruimte laat, komt hij vanzelf tot een opbouwende samenwerking met anderen.

Een mens volgt vooral zijn eigen belang

Behoedzaam, alert; mijn mensbeeld: de mens is vooral op zichzelf gericht en hij is in de eerste plaats uit op eigen voordeel; het is verstandig om in het leven altijd goed op je hoede te zijn.

Onze zienswijze (op basis van literatuur en ervaring):
Een weloverwogen voorkeur voor één van de mensbeelden (maakt niet uit welke) maakt je minder kwetsbaar dan het ontbreken van aandacht voor het mensbeeld dat je hanteert. Wie hierover nadenkt is meer weerbaar tegen groepsfanatisme.

Meer weten?

Ik kies meestal voor een bekende omgeving

Geborgenheid, saamhorigheid met bekenden; ik voel mij het best in een omgeving die ik begrijp; het is fijn in een omgeving te leven met mensen die dezelfde waarden en normen hebben.

Ik ga meestal op zoek naar iets nieuws

Verandering, alternatieven, nieuwe horizonten; ik voel mij het best in een omgeving die ik nog niet ken; ik voel vaak onrust en ga dan op zoek naar verrassende, mij onbekende mensen en werelden.

Onze zienswijze:
Voorkeur om nadrukkelijk te kiezen voor de geborgenheid van een groep zal je kwetsbaarheid voor groepsfanatisme kunnen vergroten. Met name als je bereid bent je eigen opvattingen in te leveren en de groepsmening zonder nadenken te omarmen. 

Meer weten?

Ik ga recht op mijn doel af

Krachtig doelgericht; gefocussed, rechtlijnig; ik bewonder mensen die met grote wilskracht en zonder zich af te laten leiden op hun doel af gaan; als ik iets wil bereiken laat ik mij niet in de war brengen door twijfels.

Ik houd meerdere mogelijkheden open

Relativerend, ongebonden; ik houd graag een aantal opties open; praktisch alles in het leven is relatief; ik bind mij niet graag aan een specifieke opvatting.

Onze zienswijze:
Voorkeur voor één-dimensionaal afgaan op je doel zonder te twijfelen of alternatieven te overwegen zal sterk bijdragen aan kwetsbaarheid voor de zuigkracht van groepsfanatisme

Meer weten?

Ik werk graag samen

Gemeenschappelijk; ik zoek graag verbondenheid en samenwerking met andere mensen; ik vind het verrijkend om met gelijkgezinden te praten over mijn opvattingen.

Ik werk graag alleen

Individualistisch; bij voorkeur maak ik zelf uit wat ik doe en vind; mijn eigen geweten houdt mij wel op het juiste spoor.

Onze zienswijze:
Voorkeur om deel uit te maken van de kracht en veiligheid van een groep, kan je kwetsbaarheid voor groepsfanatisme vergroten

Meer weten?

Ik denk rustig na voor ik iets doe

Weldoordacht; ik neem de tijd voordat ik een standpunt inneem; voordat ik beslis denk ik goed na.

Ik handel spontaan en direct

Intuïtief; wat het eerst in me opkomt blijkt meestal mijn beste keuze; ik vertrouw op mijn gevoel bij belangrijke beslissingen; ik maak mijn keuzes meestal snel en spontaan

Onze zienswijze:
Voorkeur voor spontaan handelen zal de kwetsbaarheid voor groepsfanatisme vergroten

Meer weten?

Ik keur geweld goed als het doel belangrijk is

Als je iets wilt bereiken dat van grote waarde is, dan mag je geweld gebruiken

Ik verwerp geweld, tenzij het democratisch staatsgeweld is

Je moet geweld uitsluiten tenzij het leven op het spel staat. Dan mag alleen democratisch goedgekeurd staatsgeweld gebruikt worden

Onze zienswijze:
Voorkeur om geweld (verbaal en/of fysiek) te hanteren om je doel te bereiken draagt bij aan kwetsbaarheid voor groepsfanatisme

Meer weten?

Ik maak mij ongerust over de huidige ontwikkelingen in de wereld

Ik zie in onze samenleving veel ontwikkelingen waarover ik me zorgen maak.

De wereld is in beroering, maar wel onder controle

We leven in een turbulente tijd, maar uiteindelijk hebben we alles onder controle.

Onze zienswijze:
Kwetsbaarheid voor groepsfanatisme wordt vooral veroorzaakt door het gevoel zich maatschappelijk onprettig, niet gerespecteerd en ontevreden te vinden.

Meer weten?

Gemeenschappelijk belang
Individueel belang
Geborgenheid
Verandering
Gefocussed
Relativerend
Sociaal
Individueel
Bedachtzaam
Spontaan
Geweld
Geweldloos
Bedreigende wereld
Veilige wereld

Jouw score is deze keer punten.

Vraag: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Eindscore