Het Genootschap

De Stichting Stefan Zweig Genootschap Nederland is in 2007 opgericht.

Als eerste activiteit van de stichting organiseerde de oprichter Dirk Jansen een overzichtstentoonstelling over leven en werk van Stefan Zweig onder de titel Weerbaar tegen fanatisme. Deze vond plaats eind 2008 in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam en werd geopend door burgemeester Cohen van Amsterdam en door burgemeester Schaden van Salzburg. Job Cohen hield een indringend betoog over de gevaren van groepsfanatisme.

De stichting stelt zich ten doel eigentijdse uitwerkingen te geven aan de thema’s die het leven en het werk van Stefan Zweig bepaalden. Wij volgen hierbij de benadering die Zweig ook toepaste, namelijk het beschrijven en toegankelijk maken van kenmerken van onze tijd zonder uitgesproken politieke standpunten in te nemen. Dit geeft ons tegelijkertijd de gelegenheid meer bekendheid te geven aan zijn persoon en zijn werk.

Wij leggen de nadruk op drie thema’s, omdat ze onverminderd actueel zijn in onze tijd. Het gaat om de thema’s:

  • de verbondenheid met onze gezamenlijke Europese culturele wortels,
  • de ondermijnende invloed van groepsfanatisme en wat ertegen gedaan kan worden
  • het weer zichtbaar maken van het humanistisch ideaal.

De Stichting werkt samen met het Internationale Stefan Zweig Gesellschaft in Salzburg (Oostenrijk).

Comments are closed.