Nieuwe Tijd

In de tijd van Stefan Zweig ging een gevoel  van onrust en onbehagen over de vloed aan veranderingen die over Europa rolde,  gepaard met een enorme, hoopgevende golf van creativiteit om op vele gebieden naar wezenlijke oplossingen te speuren. Wij zien interessante overeenkomsten tussen de tijd waarin Zweig leefde en onze huidige tijd.

Op deze pagina verzamelen wij creatieve ideeën en initiatieven die voortkomen uit de hedendaagse zoek naar een nieuw evenwicht in onze samenleving. Alle voorbeelden zijn aangedragen door onze achterban. Aanvullingen moedigen wij erg aan! Bent u zulke denkers, kunstenaars of anderen  tegengekomen? Meldt ze ons via info@stefanzweig.nl

Als achtergrond en toelichting schreven wij een korte tekst Over Onbehagen.

Nieuw geldsysteem
Ons huidige geldsysteem blijkt niet goed te functioneren. De afbrokkeling van een institutie is ook hier een rijke voedingsbodem voor nieuwe ideeën en initiatieven. Hieronder een verzameling van ideeën.

STRO
STRO beheert een totaal nieuw geldsysteem. Wat zou er nu meer voor vernieuwing kunnen zorgen in deze tijd? Bijna alles hangt van geld af. De reguliere banken willen alles juist bij het oude houden. STRO, die o.a. werkt met een nieuw digitaal geldsysteem “cyclos” geheten heeft in veel landen succes”. We danken Corrie van der Zee voor het insturen van dit initiatief.
Bezinning- en actiegroepen
Na de ontkerkelijking van de samenleving lijkt er vraag te zijn naar geestelijke verdieping zonder dogma’s.  Hieronder een verzameling van ideeën.

Geestelijk Front
Geestelijk Front vind ik vernieuwend omdat het nu aan de tijd is dat mensen die verder kijken dan hun materialistische neus lang is zich moeten verenigen. Geen kerken meer. die redden het niet meer. Dit is een soort mentaal actie voeren. Dat dat werkt heeft de kwantum fysica al lang aangetoond.” Aldus Corrie van der Zee, wie we danken voor het insturen van dit initiatief.
Alertgroepen
Alertgroepen.nl is is een hulpmiddel om samen feiten te verzamelen en te delen, een mooi alternatief voor mainstream media. Dat is eigenlijk al een heel oude manier van informatie verzamelen, maar nu weer actueler dan ooit. Zou je eens een keer kunnen komen om het mee te maken?” Aldus Corrie van der Zee, wie we danken voor het insturen van dit initiatief.
Kunst
Het veranderen van tijden is in de kunsten vaak het heftigst merkbaar.

Marc van Delft
De muziek van Marc van Delft vind ik apocalyptisch. ‘Nu gaat er echt iets gebeuren wat een totale verandering teweeg kan brengen.’ Echt vernieuwend, maar je moet wel van koperblazers houden.” We danken Corrie van der Zee voor het insturen van dit initiatief.”
Malevich
“Ik stond gisteren in het Drents Museum voor Het Zwarte Vierkant van de Russische schilder Malevich en dacht: “Tja, een zwart vlak”. Onwillekeurig ga je dan nauwkeuriger kijken of je niet iets gemist hebt. Na verloop van tijd kwamen er beelden in het zwart bovendrijven, van bloemen, zeewier, ijskristallen en andere natuurbeelden. Ik begreep van anderen dat zij niets in het zwart zagen verschijnen of geheel andere beelden. Waren het beelden die Malevich heeft aangebracht of zijn het projecties van je eigen geest die je zelf in het zwart laat verschijnen. Fascinerend.

Malevich zelf zei over zijn Vierkant in een brief aan een bevriend componist:
“het is de vorm van één of ander nieuw levend organisme……. Het Vierkant is levend geworden en vormt een nieuwe wereld van volmaaktheid; ik kijk er met heel andere ogen naar dan eerst, het is geen schilderij, het is iets anders, ik heb het idee dat als de mensheid een afbeelding van God naar Zijn beeltenis zou maken, dat het Zwarte Vierkant dan een afbeelding van God zou kunnen zijn, als essentie van Zijn volmaaktheid op de nieuwe weg naar een hedendaags begin”

En zo wordt een schilderij uit de tijd van Zweig een instrument om gedachten over een nieuwe tijd zichtbaar te maken.” – Dirk Jansen, voorzitter Stefan Zweig Genootschap Nederland

 

Comments are closed.