Vanzelfsprekend Europa

Stefan Zweig beschrijft Europa als een vanzelfsprekend samenhangende culturele eenheid. Wij, van het Stefan Zweig Genootschap Nederland, nemen deze visie van hem over.

Geplaagd door verbanning en depressies kon Stefan Zweig niet meer geloven in de veerkracht van Europa om rampen en verdeeldheid te boven te komen.

Hij beschrijft dit in de tekst:

“De Toren van Babel”

Wij verwachten dat door haar veelvormigheid, creativiteit en geduldig mengvermogen Europa iedere neergang weer te boven komt. Aanpassen en het vinden van een nieuw evenwicht vraagt veel tijd. Als Stefan Zweig die tijd had kunnen nemen dan had hij zijn Europa weer zien terugveren.

In de tekst:

“Eurkest”

…beschrijven wij de veerkracht van het vanzelfsprekende Europa.
U kunt de teksten lezen door op onderstaande afbeeldingen te klikken:

EurkestA4_CMYK_opacity65  oktober BabelA4_3_CMYK_opacity75

Comments are closed.