Tijdlijn

2018

Halverwege het jaar hebben we alweer een bewogen tijd achter de rug. De voorstelling “De Kunstenaar en zijn Tijdgeest” trok veel aandacht en leverde een boeiende avond op.  De lezing van Piet Wackie Eysten kreeg veel waardering en het recital van Richard Strauss liederen door de tenor Peter Gijsbertsen begeleid door Reinild Mees was overtuigend. Prompt na de voorstelling kwam het verzoek binnen om het programma te herhalen in Sociëteit De Witte in Den Haag.

Het Belgische Poëziecentrum in Gent verzocht ons te komen prtaen over een vorm van samenwerking teneinde de poëzie van Stefan Zweig in België en Nederland meer bekendheid te geven.

2017

Afbeeldingsresultaat voor händel messiahIn een nauwe samenwerking met Chris Jan Gelderman hebben we een luisterboek gemaakt van de novelle “George Friederich Händels Auferstehung” die Stefan Zweig schreef over de schepping van de Messiah. Wij hebben de opname aangeboden aan alle Vrienden van Stefan Zweig.

Dit jaar zijn tevens de voorbereidingen gestart van een voorstelling over de samenwerking tussen Richard Strauss en Stefan Zweig. Hierbij kregen wij de onmisbare steun van Piet Wackie Eysten. De voorstelling staat gepland voor de lente van 2018 en zal in de Residentie van de Oostenrijkse Ambassade in Den Haag worden gegeven.

 

2016

                                     

 

 

 

 

 

In nauwe samenwerking met de Oostenrijkse Ambassade in Den Haag organiseerden wij in de indrukwekkende Residentiezaal een voorstelling vol muziek van tijdgenoten van Zweig, zoals Alban Berg en Max Kowalski. Ondermeer de uitvoering van de Hafiz Lieder door Wolfgang Holzmair en Therese Lindquist maakte diepe indruk. De sprankelende uitvoering van de niet altijd gemakkelijk toegankelijke muziek van Alban Berg werd door de musici van het Koninklijk Conservatorium voor velen een vreugde. Naast gedichten van Stefan Zweig werd door Hans Radloff een door ons vertaald en bewerkt kort verhaal (Onvermoede Affiniteit met een Ambacht) met overtuiging neergezet. Een achterneef van Max Kowalski vertelde vanuit de Verenigde Staten over herinneringen aan zijn oom.

In de zomer organiseerden wij op de Utrechtse Heuvelrug in het kader van de Stichtse Zomerschool een lezing door de Leidse Universiteit over de meerdere gezichten van de Islam. Zelf verzorgden wij een lezing over Stefan Zweig en het fanatisme. Aan de hand van het leven van Zweig en van zijn geromantiseerde biografie over Erasmus van Rotterdam en Maarten Luther doken wij  dieper in de meerduidige term fanatisme en aan de hand van een aantal filmfragmenten kwam het gevaar van groepsfanatisme in onze huidige samenleving aan de orde.

2015

Het hoogtepunt van dit jaar was de reis met een groep Vrienden van Stefan Zweig naar Salzburg, de stad waar Stefan Zweig jarenlang werkte en woonde.  Hierbij kregen we hartverwarmende ondersteuning van onze vrienden van het Internationale Stefan Zweig Gesellschaft, Salzburg. Naast een rondleiding door de barokke binnenstad werd ons een concert aangeboden door de Musikuniversität, waarin componisten uit de tijd van Stefan Zweig ten gehore kwamen. Als gast in het Haus für Stefan Zweig bespraken wij samenwerkingsplannen voor de komende tijd. In één van de barokke zalen belichtten wij gezamenlijk het thema Vriendschap in het werk en het leven van Stefan Zweig.

Samen met de Stichtse Zomerschool bereidden wij plannen voor een lezingencyclus op de Utrechtse Heuvelrug voor. In de zomerperiode van 2016 krijgen de achterblijvers en de vakantiegangers ter plekke een reeks lezingen aangeboden..

Wij bewerkten en vertaalden het verhaal George Friedrich Händels Auferstehung  van Stefan Zweig. Een versie met muziek is in voorbereiding.

Tevens vertaalden wij de briefwisseling tussen Friderike von Winternitz en Stefan Zweig en begonnen gesprekken met een toneelspelers en musici  over een toneelopvoering.

2014

 

Dit was het jaar van de sociale media.

Om het Genootschap en zijn activiteiten een plek te geven in de digitale communicatiewereld werden:

zweigfacebook2

  • onze website voor dit doel verbouwd en aangepast;
  • een Facebook pagina ingericht en berichten en verhalen voor publicatie voorbereid;
  • een digitale Nieuwsbrief ontworpen die met regelmaat verspreid over het jaar wordt verzonden naar geïnteresseerden.

De digitale beeldproducties werden ontworpen en worden onderhouden door onze Stefan Zweig –genoot Amanda Beugeling.

Het aantal aanmeldingen voor de nieuwsbrief groeide onverwacht fors, en met name de -tot nu toe nagenoeg onbekende- korte verhalen van Stefan Zweig blijken een groot succes op Facebook.

 

2013

 

 VOORSTELLINGEN ‘KUNST IN TIJDEN VAN VERANDERING’

                                Flyer 1617nov voorkant  Flyer 1617nov achterkant

Op 16 en 17 November 2013 organiseerde het Stefan zweig Genootschap Nederland twee avonden, in respectievelijk het Goethe Instituut te Amsterdam en het Literair Theater Branoul te Den Haag, waarin het thema ‘Kunst in Tijden van Verandering’ centraal stond.

Velen voorvoelen in onze tijd ingrijpende veranderingen, zelfs een nieuwe moderniteit. Voor Schopenhauer betekende dit: egoïsme en afstand nemen van de maatschappelijke identiteit. Zeker is, dat moderniteit alles te maken heeft met nieuwe wegen zoeken en met kanteling van de vele opvattingen.

Ook in de tijd van Stefan Zweig veranderde veel en fundamenteel. Sommigen zeggen dat de veranderingen die ons te wachten staan een voortzetting zijn van de creativiteit in die periode, een eeuw geleden. Vast staat dat Wenen vaak een belangrijk centrum is in Europese veranderingsgolven. Voor de Eerste Wereldoorlog was het DE plek waar de moderniteit vorm kreeg. Nu ligt Wenen weer op het herstelde breukvlak tussen Oost- en West Europa en speelt een belangrijke rol in het integreren van culturen.

  • Het is dan ook geen toeval dat wij Wil Rouleaux, al vele jaren werkzaam en woonachtig in Wenen, hebben gevraagd zijn opvattingen te vertellen over de moderniteit van toen en nu. Hij is literatuurwetenschapper en recensent van Duitstalige literatuur in onder meer NRC Handelsblad en Vrij Nederland. Zijn verhaal over de “Copernicaanse veranderingen” van een eeuw geleden en over de aanstormende veranderingen van nu was een scherpzinnig en erudiet verhaal, maar ook een gedurfd betoog. Hij haalde “angst” en “onzekerheid over wie we eigenlijk zijn” aan als de kern van de levensvragen toen en benoemt ze als de onverminderde vragen van nu. Dat is dapper in een tijd waarin we ongaarne aan onze angst en onzekerheid herinnerd worden. Zijn betoog was zo compact dat het de moeite zeer loont om het nog eens, nu achterin de leunstoel, te lezen. Klik hier voor een PDF versie van de tekst.

 

  • Als je iets wilt begrijpen van een tijdperk, luister dan naar muziek uit die tijd. Muziek gaat immers, ongehinderd door je verstand, rechtstreeks naar je ziel. Aldus de opvatting van Nietzsche. Daarom lieten wij een bij uitstek representatief stuk uit de tijd van Stefan Zweig horen: Vier Stücke Opus door Anton Webern, gespeeld door Diamanda La Berge Dram en Leo Svirsky, beide studenten van het Koninklijk Conservatorium. Ook speelden zij een eigentijds stuk, gecompuneerd door Darien Brito – tevens student aan het Haagse Conservatorium. De toewijding en vaardigheid waarmee de muziekanten de muziekstukken speelden was hartverwarmend. Het experiment om te beleven hoe nieuwe, eigentijdse muziek van toen en van nu op dit moment in onze oren klinkt was spannend.

 

  • Ook niet toevallig hebben wij Genio de Groot, acteur en regisseur, gevraagd een door hem bewerkte, ontroerende novelle van Stefan Zweig, De Onzichtbare Verzameling, te spelen. Dit verhaal speelt zich af in de Duitse crisis- en inflatieperiode na de Eerste Wereldoorlog. De intensieve, verstilde wijze waarop Genio de Groot de novelle van Stefan Zweig op het toneel zette, was volstrekt overtuigend. Het geeft ons de motivatie om een andere novelle van Zweig te bewerken en weer, hopelijk net zo knap, te laten verbeelden.

 

Klik hier voor een korte film-samenvatting van de voorstellingen, gemaakt door Jan Evert Janssen.

 

_______________________________________________________________

 

Op zondag 17 maart 2013 vierden wij met de voorstelling:

ZWEIG TERUG IN DEN HAAG
Wat kunnen we nu hebben aan de explosie van creativiteit toen?

…de terugkeer van Stefan Zweig in Nederland.

In het literair theater Branoul (Maliestraat 12 Den Haag, op loopafstand van het CS) begon om 13.00 uur een feestelijke voorstelling waarin drie eigentijdse antwoorden worden gegeven op de vraag “welke inspiratie kunnen wij opdoen uit de creatieve pareltjes die ontstonden in Midden-Europa voor en na de Eerste Wereldoorlog”.

  • de toneelgroep De Warme Winkel geeft in Villa Europa haar eigenzinnige, actuele visie op Zweig en zijn wereld
  • Arnout Weeda (auteur van Het Mysterie van Wenen)vertelt zijn mening over de relevantie van Zweigs’ tijd voor ons
  • Het Koninklijk Conservatorium laat twee werken van George Enescu (componist uit de tijd van Zweig) horen om te testen hoe onze oren daar nu op reageren

De voorstelling duurde tot 17.00 uur. Daarna was er gelegenheid om na te praten en te borrelen bij de buren.

 

Voordracht Weeda

Op verzoek van velen plaatsen wij de tekst van de voordracht die Arnout Weeda op 17 maart 2013 in Branoul uitsprak. Deze voordracht was een onderdeel van de voorstelling: Zweig terug in Den Haag

2012

Wij bereidden een brede manifestatie voor in Den Haag (waarschijnlijk midden 2013) waarin wij, tegen de heersende tijdgeest in, de vanzelfsprekend gemeenschappelijke culturele wortels van Europa onder de aandacht brengen.
Werktitel: STEFAN ZWEIG, vanzelfsprekende Europeaan
Ondertitel: Zweig terug in Den Haag

Tevens werken wij aan een project waarin mobiliteit-stromen van grote groepen mensen binnen Europa in kaart worden gebracht.Dit maakt zichtbaar hoezeer wij cultureel gezien met elkaar verweven zijn.

 

 

2011

In mei 2011 vond in Amsterdan de slotmanifestatie van het Europese fanatismeproject plaats.

21fanatisme-be4EBA3EA

In het magazin Fanatismo verscheen in april/mei 2011 een artikel van Dirk Jansen over het onderwerp Groepsfanatisme. Klik hier voor de PDF versie van het artikel in Fanatismo Magazine.

Een muzikaal samenwerkingsproject tussen twee Europese landen (Nederland en Oostenrijk) hebben wij tot stand gebracht door op 6 mei 2011 in Amsterdam (ondermeer in het Goethe Instituut) de Verklärte Nacht van Arnold Schönberg uit te laten voeren door musici van het Amsterdams Conservatorium en van de Musik Universität Mozarteum in Salzburg

In november gaven wij een lezing “Fanatismus in 20. Jahrhundert” in het kader van het symposium “Künstler und Emigration” in de Musikuniversität van München. In een samenwerking tussen de vooraanstaande conservatoriums van München en Salzburg werden tevens liederen van Kowalski en andere “Entartete Kunst” componisten opgevoerd.

 

2009/2010

Wij participeerden in een Europees fanatismeproject samen met vijf Europese landen: Oostenrijk, Polen, Duitsland, Portugal en Nederland.
Ieder land gaf op eigen wijze vorm aan manieren om groepsfanatisme in de aandacht te brengen.

Door ons werd een test ontwikkeld waarin de lezer de kans krijgt zijn eigen weerbaarheid tegen groepsfanatisme te vergroten. Door deze meter twee keer in te vullen en de informatie te lezen over de werking van groepsfanatisme kan de deelnemer zijn bewustzijn van de gevolgen van groepsfanatisme vergroten.

 

2008/2009

Onder de titel “Weerbaarheid tegen fanatisme” organiseerden wij een tentoonstelling over het leven en het werk van Stefan Zweig in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam.
Deze manifestatie werd geopend door Job Cohen, burgemeester van Amsterdam met een krachtige rede over de gevaren van groepsfanatisme.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

Comments are closed.